Henk Pas in Roemenië

Geroepen tot Zijn dienst!   -   Called to His service!

-

Ik zal je maken tot een bedekking voor hen die geen weerwoord hebben.

I  will  make  you  to  be  a  covering  for  those  who  have  no  reply.

Ik zal je maken tot een schild voor hen die geen verdediging hebben.

I  will  make  you  to  be  a  shield  for  those  who  have  no  defense.

Ik zal je maken tot een schaduw voor hen die zich zoeken te verbergen. 

I  will  make  you  to  be  a  shadow  for  those  who   search  to hide  themselves.

Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017
nieuwsbrief augustus 2017.pdf (1.03MB)
Nieuwsbrief augustus 2017
nieuwsbrief augustus 2017.pdf (1.03MB)
Nieuwsbrief december 2016 

Het heeft even geduurd, maar er is weer een nieuwsbrief van de pers gerold. Ik wens je veel leesplezier!

It did take a while, but finally there is a new newsletter. This one is in Dutch, the english version will come in a few days! 

Nieuwsbrief December 2016
nieuwsbrief december 2016.pdf (739.69KB)
Nieuwsbrief December 2016
nieuwsbrief december 2016.pdf (739.69KB)


De tijd vliegt   -   05-09-2016   -   Time flies

Nog een weekje en dan is het al weer twee maanden geleden dat ik verhuist ben naar Solovastru. Aan de ene kant is het net of ik nog maar net ben, aan de andere kant voelt het alsof ik er al jaren woon.

In die twee maanden is er al veel gebeurt. Meteen de tweede week dat ik er was hadden we al een kinderweek. Elke dag rond de 50 kinderen die een prachtige tijd hebben gehad. Het thema was superhelden en de kinderen mochten een aantal superhelden uit de Bijbel leren kennen. Natuurlijk was er ook veel tijd voor spelletjes, knutselen, zingen en nog veel meer. 

De week daarna was een aantal mensen uit een Vineyard gemeente in Duitsland op bezoek. Samen met hen hebben we verschillende activiteiten ondernomen, met als hoogtepunt een geweldige evangelisatie actie in het park in Reghin!

Veel tijd was er afgelopen twee maanden voor het bezoeken van en bidden met mensen in Solovastru.

Ook ben ik begonnen met het opstarten van jeugdwerk. Ik had al lang het verlangen daar mee te beginnen en zonder er iets voor te doen bracht God het op mijn weg. Het is nog pril en ik zal daar later meer over vertellen. Hiernaast de link naar Youtube met een leuk filmpje!

Only one week to go and then allready two months passed since I moved to Solovastru. On one hand it seems like I moved yesterday, on the other hand it feels like I live there allready for years.

A lot of things happened in those two months. The second week after I came we had a children Bible week. Every day there were about 50 children who had a beautiful time. The theme of the week was Superheroes, and the children learned to know a lot about some superheroes from the Bible. Also we had a lot of time for playing games, crafts, singing and a lot more activities.

The week after that we had some visitors from a Vineyard church in Germany. Together with them we had a lot of different activities in Reghin and Solovastru. One of them was a evangelistion activity in the park in Reghin!

Much time in the past two months we took to visit and pray for people in Solovastru.

I also started to do activities with youth. I allready had the desire to do that for a long time. And without doing anything God brought it on my way. It is still in the beginning stadium. I will tell about that more later.

Nog maar 2 weken en dan ga ik al naar Solovastru - Only 2 weeks and then I move to Solovastru

 16 - 30 mei, Botosani reis / trip  

Maandag 16 mei vertrekken we met een groep van zes man en een vrouw vanaf vliegveld Dortmund naar Cluj. Daar aangekomen sluit Paul zich ook bij de groep aan en vertrekken we naar Lunca, alwaar we de eerste nacht zullen slapen in het kindertehuis dat ondersteund wordt door Stichting Immanuel.

Dinsdag 17 mei gaan we met de bus van de stichting richting Botosani, een tocht van zes uur door het mooie landschap van Roemenië. We moeten dwars door de Karpaten waar we kunnen genieten van mooie natuur en schitterende uitzichten. Vlak na de middag arriveren we en na een heerlijke lunch gaan we met Cristi, onze gastheer en directeur van het kindertehuis waar we logeren een plan de campagne maken. Ook gaan we alvast kijken op twee locaties waar een toilet zal worden geplaatst. Natuurlijk maken we ook kennis met de kinderen/tieners die hier wonen. Een fijn stel waar al snel vriendschap mee is gesloten.

De dagen die volgen gaan we op verschillende plekken toiletten plaatsen. Bij een aantal gezinnen, bij bejaarden, in een kazerne waar 48 mensen wonen die door een watersnood jaren geleden uit hun huizen zijn verdreven maar waar nooit opvang voor is geregeld. Het is een dankbaar werk. Naast het plaatsen van de toiletten was er ook ruim tijd voor andere dingen. We hebben veel gepraat en geluisterd naar de mensen, met hen gebeden en hen bemoedigd. Vooral de ouderen waren zo dankbaar dat iemand de moeite nam om naar hen te luisteren. In de kazerne heb ik veel tijd doorgebracht met de kinderen.

Zaterdag 21 mei gaan Geert en Bert terug naar Nederland, zij moeten maandag weer werken en kunnen niet langer blijven. De rest van de groep gaat samen met Cristi een wandeltocht door de bergen maken.

Zondag 22 mei gaan we in Alba, een dorpje tegen de grens met Oekraine naar de kerk. Herman verteld over zijn werk en leven in Namibie en ook ik mag mijn getuigenis geven. Na de dienst gaan we met een van de pastors mee naar huis voor een heerlijke maaltijd.

Maandag en dinsdag worden de laatste toiletten geplaatst. Woensdag is er een vrije dag. We gaan met de hele groep naar de kapper, hij is de man van een van de "tanti's" van het kindertehuis. Ook is er tijd voor het kopen van een souvenir voor wie wil. Donderdag vertrekken we weer richting Lunca waar we weer slapen in het kindertehuis. Vrijdag vertrekken Jan Volkert, Herman en Corry weer naar Nederland terwijl Roelof en ik nog blijven voor overleg met het bestuur en andere organisaties.

We logeren bij Atilla en Adel, een voorgangersechtpaar van een aantal baptisten- gemeentes in zigeunerwijken. Zondag ga ik samen met Atilla naar een van de gemeentes en mag daar ook spreken en mijn getuigenis vertellen.

Maandag is het weer tijd om huiswaarts te gaan. Nog een aantal weken en dan kan ik terug, maar dan om er te blijven!

Monday the 16th of may we leave with a group of six man and one woman from Dortmund airport to Cluj. When we are there Paul also joins us and together we go to Lunca, where we will sleep the first night in the orphanage that is supported bij the Immanuel Foundation.

Teusday the 17th we take the bus of the foundation en go to Botosani, a trip that takes us six hours trough the beautiful Romania. We have to go straight trough the Carpatian mountains where we can admire the beautiful nature and the fascinating sights. At one oçlock we arrive in Botosani and after a lovely lunch we make a plan for the coming days, together with Cristi, our host and the director of the orphanage where we stay. We also visit two of the locations where we will place a toilet. Last but not least we also meet the children/teenagers who live here. A nice couple of kids that in no time are good friends.

The next days we go to different places where we put the toilets. We go to family's, to elderly people, to barracks from the army. There live 48 people that were forced to leave their houses during a waterflood years ago. But the government never did something to help them so they still live here. It is a very thankful work. Beside the toilets we also took much time for other things. We talked with the people, listened to them and prayed with and encouraged them. Specially the elderly people are so thankfull that someone takes the time to listen to them. Nobody ever does that. At the barracks I took a lot of time to spent with the children.

Saturday the 21th Geert and Bert have to go back to the Netherlands. They have to work monday and can not stay any longer. The rest of the group is going for a hike in the mountains together with Cristi.

Sunday the 22th we go to Alba, a village next to the Ukraine border. We visit the church there and Herman tells about his live and work in Namibie. Also I can give my testimony. After the service we go home with one of the pastors for a delicious meal. 

Monday and teusday we work on the last toilets. Wednesday is a free day. Withthe whole team we go to the barber to get a haircut. The barber is the husband of one of the "tanti's" of the orphanage. Thursday we go back to Lunca where we sleep the last night in the orphanage. Friday Jan Volkert, Herman and Corry go back home while Roelof and stay in Reghin for the weekend for meetings with the board members and other organisations.

We stay in Reghin in the house of Atilla and Adel. They are pastors is a number of Baptistchurches is some gipsy villages. Sunday afternoon I visit one of the churches together with Atilla and I have the honour to preach the word of the Lord and give my testimony.

Monday it is time to go back home. Only a few more weeks and then I'll be back in Romania. And then it is to stay and live there!

4 mei 2016

Omdat we tijdens de mei reis naar Botosani logeren in een kindertehuis, ben ik vandaag al vast aan de slag geweest met het maken van een aantal kleine presentjes voor de kinderen. Dat blijft toch leuk om te doen. Komende dagen nog een mooi kaartje erbij en dan kunnen ze in de koffer. 

Ik ben ook al begonnen met het uitzoeken van spullen. Wat nog te bewaren en wat kan wel weg. De eerste dozen zijn al gepakt en onderweg naar Roemenië, volmet spullen die ik niet direct nodig heb.

Because we are staying in a children orphanage during the next trip in may, today I allready have been working on little presents to give to the children that live there. Always a nice job to do. Coming days I will also make some nice cards and then the gifts can be packed in the suitcase.

Also started looking trough my stuff what to keep and what to do get rid of. Started packing allready the things I do not need the coming time and the first boxes are allready in a truck towards Romania.

29 april 2016

Vanmorgen heb ik alle tickets geprint voor de volgende reis naar Roemenië. Van 16 tot 27 mei gaan we met een team van 8 personen naar Botosani voor een toiletproject. We gaan daar toiletten plaatsen die al in Nederland zijn gemaakt. Ter plekke worden ze dan in elkaar gezet en geplaatst. 

This morning I printed the tickets for the next trip to Romania. From the 16th until the 27th of may we will go to Botosani with a team of 8 people for a toilet project. We are gonna place toilets there that are allready made in the Netherlands. On spot they will be put together and placed. 

Probeer je er eens een voorstelling van te maken dat jouw vrouw of tienerdochter daar zichtbaar voor iedereen gebruik moet maken van een toilet zoals op de onderstaande foto te zien is. Dat kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen. Het is daarom een erg mooi project waar we een aantal gezinnen erg blij mee kunnen maken. De bedoeling is dat ook Roemeense mensen ons gaan helpen en als wij weg zijn het project gaan voortzetten met behulp van ondersteuning van Stichting Immanuel. 

Try to imagine that your wife or your teenage daugther has to go to a toilet where everybody can see her, like in the picture below. That is something we can not imagine in our country. Therefor it is a wonderful project with which we can help a number of family's. It is intended that the Romanian people will help us build the toilets so that when we are gone they can continue this project with the help and support of the Immanuel Foundation.


 

26 april 2016

Mijn laatste werkdag bij Dugros/Talenta. Wel een vreemd idee om deze fase af te sluiten. Ik ga mijn fijne collega's zeker missen. Het was een leuk team om mee te werken! Komende tijd zal in het teken staan van voorbereiden voor de verhuizing komende zomer!

My last day at work at Dugros/Talenta. It is a weird feeling to close this episode. I surely will miss all my colleagues. It was a nice team to work with. The coming time will be to prepare for the moving to Solovastru this summer!

 
8 - 15 Maart 2016 

Een weekje op bezoek bij Fred en Jitske in Solovastru. Meegeholpen met pakketten maken en uitdelen. Samen met Fred en Dodo op huisbezoek geweest bij een gezin waarvan de man ziek is. We mochten voor hem bidden voor genezing.

Visiting Fred and Jitske in Solovastru for one week. I helped them to make the foodpackages en deliver them. Together with Fred and Dodo I went to visit a family where the man is ill. We could pray for him for healing.

Ook in de Vineyard gemeente "Arca lui Noe" mocht ik meedienen door een getuigenis te geven en te bidden met mensen na afloop van de dienst. Het was een gezegende week. Vrijdag en zaterdag oude vrienden ontmoet tijdens de cursus van Ellel Ministries.

Also in the Vineyard church "Arca lui Noe" I could help serving by giving my testimony and to pray with people after the service. It was a blessed week. Friday and saturday I met old friends when we went to a course of Ellel Ministries. 


Het gebouw van de gemeente.

 Het gebouw van de Vineyard gemeente "Arca lui Noe".

The building of the Vineyard church "Arch of Noah"


Pakketten maken